logotype

Nadchodzące imprezy

Dla organizatorów

Organizujesz konwent, pokazy gier albo turniej i chcesz zareklamować swoją imprezę? Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., a zarówno w tym polu, jak i na stronie głównej naszego portalu pojawi się stosowne ogłoszenie.

Games Workshop broni Aquili przed Librarium Online

Firma Games Workshop znana jest z wielkiej dbałości o swoje znaki zastrzeżone. Serwis TheNode dotarł do kopii listu, jaki otrzymał portal http://www.librarium-online.com/, w którym GW wnioskuje o usunięcie wizerunku Aquili (dwugłowego orła) ze wszystkich podstron w/w serwisu...

 

 

Poniżej prezentujemy pełną treść wspomnianego listu.

 

Listopad 5, 2009

 

Nadawca:
Games Workshop Group PLC
Wysłano z:
Nottingham, Lenton, NG7 2WS, UK

Odbiorca:
[brak]
Librarium Online
Telemark, 3800, Norway

 

Wysłano za pośrednictwem: poczta krajowa
Naruszenie Praw do Własności Intelektualnej

Firma Games Workshop od długiego czasu zajmuje się tworzeniem, produkowaniem i dystrybuowaniem gier planszowych, bitewnych, modeli i innych produktów powiązanych. W trakcie tej działalności firma pozyskała i zarejestrowała wiele praw autorskich i innych praw własności intelektualnej.

Jak zapewne Państwu wiadomo, prawa autorskie to takie, które należą się autorowi dzieła w chwili jego powstania. W tym wypadku mówimy o jednej z grafik systemu Warhammer 40,000 - dwugłowym orle (Aquili). Firma Games Workshop posiada na wspomniany symbol prawa autorskie, w związku z tym nie jest legalne oferowanie lub sprzedaż żadnego z takich symboli (w całości lub w istotnej części), ani symboli na nich opartych lub od nich pochodzących.

Naszą uwagę zwróciło użycie grafik, należących do własności intelektualnej Games Workshop, na łamach serwisu www.librarium-online.com, którego prawdopodobnie jesteście Państwo administratorami. Do tego listu dołączona została jedna z podstron serwisu, na której widnieją grafiki pochodzące ze stron kodeksu Space Wolves i z opakowań modeli do tej armii. Ponieważ użycie tych grafik nie zostało przez Games Workshop zatwierdzone, należy przypuszczać, że doszło do naruszenia praw własności intelektualnej na rzecz firmy Games Workshop.

Ponadto uważamy, że pewna grupa produktów oferowanych przez serwis www.zazzle.com, posiadajacych logo Librarium Online, również narusza prawa własności intelektualnej Games Workshop. Powodem tego jest wzór loga Librarium Online. Symbol Aquila jest znakiem zastrzeżonym firmy Games Workshop. Przykłady takich projektów równiez dołączono do tego listu.

Korzystamy z tych okoliczności by pokazać, jak poważnie firma Games Workshop podchodzi do kwestii praw autorskich. Games Workshop zawsze będzie egzekwować swoje prawa, przy użyciu w pełni legalnych środków, przeciwko osobom naruszającym jej prawa autorskie. Jednakże w tych okolicznościach jesteśmy skłonni powstrzymać się od takich działań jeżeli w ciągu 14 dni od otrzymania tej wiadomości zobowiązą się Państwo do:

1. bezzwłocznego zaprzestania i zaniechania wszelkich czynności naruszających prawa własności intelektualnej firmy Games Workshop;
2. dostarczenia pełnego zestawienia dochodów osiągniętych przez bezprawne przywłaszczenie lub wykorzystanie własności intelektualnej GW;
3. przekazania wszelkich produktów wykorzystujących w pełni lub częściowo chronione prawem autorskim wizerunki będące własnością GW;
4. przekazania wszelkich artykułów, części składowych oraz plików elektronicznych stworzonych przez Państwa lub znajdujących się w Państwa posiadaniu zaprojektowanych lub zaadaptowanych w celu tworzenia produktów opartych na własności intelektualnej będącej własnością GW;
5. dostarczenia imion i adresów wszelkich wytwórców i dostawców produktów naruszających prawa autorskie dotyczące wizerunków należących do GW;
6. potwierdzenia, że nie będziecie Państwo w przyszłości naruszać praw własności intelektualnej firmy Games Workshop.

W przypadku nieotrzymania takich zobowiązań, będziemy zmuszeni wszcząć formalne procedury przeciwko Państwu o przynoszenie szkód firmie Games Workhop, jeśli będzie to konieczne. Bezzwłocznie i bez kolejnych upomnień. Tymczasem, wszelkie nasze prawa pozostają zastrzeżone.

Czekamy na Państwa odpowiedź w tej sprawie. Jeżeli jakiekolwiek treści tego listu będą dla Państwa niezrozumiałe, sugerujemy uzyskanie niezależnej pomocy prawnej.

Z poważaniem,

[private]

 

Re: Infringement of [null] Limited's Intellectual Property Rights

Games Workshop has for some time been engaged in the bussiness of designing, manufacturing and marketing: board games; war games; models; miniatures and associated products and in the course of this business has aquired and registered a large number of copyrights and other intellectual property rights.

As you may be aware copyright is a right that vests in the creator as soon as the material in question is created, in this case artwork from the Warhammer 40,000 double-headed (Aquila). Games Workshop owns the copyright in these, and it is an offence to offer for sale, (or in substantial part), or is adapted or derived from them.

It has come to our attention that artwork from the Warhammer 40,000 intellectual property has been used on the website www.librarium-online.com which we believe you administrate. Enclosed with this letter is an example of a page from the Librarium Online website showing the use of images from the Warhammer 40,000 Space Wolves codex book and packaging. As this use of Games Workshop's copyright is unauthorised, it is considered by Games Workshop to be an infringement of its intellectual property rights.

In addition, we consider the range of products sold on the site www.zazzle.com which contain the Librarium Online logo to also be an infringement of Games Workshop's intellectual property rights. This is due to the Librarium Online logo including a design. The Aquila graphical device is a registered trademark of Games Workshop. Examples of this are also included in this letter.

We take this opportunity to emphasise how seriously Games Workshop considers breaches of its intellectual property rights. We will always enforce our rights against any party infringing our intellectual property rights by means of appropriate legal proceedings. However, in the present circumstances we may be prepeared to refrain from taking such proceedings if we receive from you within fourteen days of the date of this letter your written undertakings, in a form acceptable to us, that you will:

1. immediately cease and desist from any activity which infringes Games Workshop's intellectual property rights;
2. provide us with a full account of any profits you have made through the unlawful appropriation or use of GW's intellectual property rights;
3. deliver up to us all products incorporating in whole or substansial part copyright imagery which is the property of GW;
4. deliver up to us any and all articles, component elements and electronic files created by you or in your possession designed or adapted for making products based on intellectual property belonging to GW;
5. provide us with the names and addresses of any and all manufacturers and suppliers to you of products that infringe copyright in the imagery that belongs to GW;
6.confirm by return that you will not infringe Games Workshop's intellectual property rights at any time in the future.

In the event that we do not receive undertakings in respect of the above from you within fourteen days of the date of this letter, we shall have no option but to commense formal proceedings against you without prejudice to any other of our rights and, if necessary. forthwith and without further notice. In the meantime, all our rights are reserved.

We accordingly look forward to hearing from you. If you are in any doubt as to the content of this letter we recommend that you seek independent legal advice.

Yours faithfully

[private]

Źródło: http://www.chillingeffects.org/copyright/notice.cgi?NoticeID=30508

Komentarz

Do pierwszego z zarzutów przedstawionych w liście dość trudno się ustosunkować nie znając stron z materiałami z kodeksu i opakowań Space Wolves. Jeśli jednak pokazywanie opakowań jest nielegalne, to na pewno utrudnia działanie wszelkich stron opisujących produkty GW. Tylko czemu firma rezygnuje z darmowej reklamy, którą takie strony robią jej produktom?

Za przejaw wybitnego "geniuszu" uważam jednak zarzut podobieństwa loga Librarium Online do Aquili - dwugłowego orła Imperium. Tak przynajmniej rozumiem czwarty akapit listu (przyznaję, że nie jestem biegły w pismach prawniczych). Jeśli jednak mam rację, zarzut GW jest absurdalny. W dwugłowym orle z loga Librarium trudno dopatrzyć się jakichkolwiek podobieństw do symbolu Imperium. Brak w nim prostych linii tak charakterystycznych dla Aquili, głowy orłów odwrócone są do siebie, a nie od siebie, no i w żadnej z nich nie brakuje oka. Jeśli jednak ktoś w Games Workshop widzi pomiędzy tymi symbolami podobieństwa dostateczne, by wytoczyć proces, czekam, aż firma ta pozwie Federację Rosyjską (dobrze, że Związek Niemiecki już się rozpadł, inaczej też mógłby dołączyć do ofiar GW).

A mówiąc poważniej, zarzut podobieństwa loga serwisu i Aquili jest dla mnie ostatecznym dowodem, że to pismo ma za zadanie być typowym "straszakiem". Games Workshop liczy, że samym oficjalnym językiem wystraszy administratorów Librarium Online i zmusi ich do spełnienia żądań, gdyż walka w sądzie byłaby dla nich stratą czasu i pieniędzy. Gdyby jednak mieli tych zasobów nadmiar i postawili się, mogliby proces wygrać.

Jedno pytanie pozostaje jednak bez odpowiedzi - czym takie strony przeszkadzają GW?

Sarmor

2009–2022, TheNode.pl Disclaimer
Template designed by Globberstthemes